Beiskolázási információk

Group of university students using laptop outdoors


Szempontok az iskolaválasztáshoz

A döntés nem könnyű. Mielőtt a pályaválasztó diák (és családja) leteszi a voksát egy bizonyos oktatási intézmény mellett, érdemes átgondolni néhány dolgot. Íme…

Gimnázium vagy szakközépiskola?

A gimnáziumokat általában két megfontolásból választják a tanulók. Egyrészt azok, akik tanulmányi eredményeik, képességeik alapján érettségi után várhatóan a felsőoktatásban folytatják majd tanulmányaikat, másrészt azok, akiknek még nincs elképzelésük az érettségi után választandó irányról, ki akarják tolni a szakmaválasztás időpontját. Természetesen a gimnáziumok egymástól eltérő programjai, a különböző emelt óraszámban oktatott tárgyak, humán illetve reál irányultságú osztályok révén a gimnáziumok által kínált képzés is meglehetősen sokszínű, bizonyos szintű “szakosodásra” lehetőséget nyújt.
A szakközépiskolákat inkább azok a tanulók választják, akiknek vagy többé-kevésbé megvan a konkrét elképzelésük az érettségi utáni továbbtanulás irányáról, akár a felsőoktatás, akár a szakképzés keretében, illetve azok, akik érettségi után lehetőleg hamar szeretnének szakmát szerezni és munkába állni.

A tanulmányi terület kiválasztása

Nem elég a megfelelő iskolatípust és a konkrét középiskolát kiválasztanunk, döntenünk kell a gyerek érdeklődésének leginkább megfelelő tanulmányi területről is. Ezeket az iskolák felvételi tájékoztatójukban ismertetik. Az egyes iskolákon belül tanulmányi területenként változhat, mely tantárgyakat milyen óraszámban fogják a diákok tanulni, illetve, hogy mely nyelveket fogják oktatni számokra.

A szakközépiskolák esetében ez természetesen szorosan kapcsolódik az adott iskola fő profiljához, gimnáziumok esetében lehet általános képzés is, de többnyire egyes tantárgyak nagyobb óraszámú emelt szintű oktatását jelenti. Egy-egy tanulmányi terület általában vagy egész vagy egy fél középiskolai osztályt tesz ki, utóbbi esetben egy osztály két különböző tanulmányi terület tanulóiból áll össze.

Mennyire erős, színvonalas a középiskola?

A szülők többnyire azt szeretnék, hogy a gyerek hozza ki magából a maximumot, ezért színvonalas, erős középiskolát keresnek számára. Később, a felsőfokú felvételire készülve könnyebb dolguk lesz azoknak a tanulóknak, akik nagyobb követelményeket támasztó középiskolákban tanultak az érettségiig.

A gyerek személyisége

Sok esetben nem a lehető legerősebb iskola lesz a legjobb választás a gyerek számára. Vannak gyerekek, akik nehezebben viselik a folyamatos terhelést, ők esetleg jobban kibontakoztathatják képességeiket egy olyan középiskolában, ahol könnyen tudják tartani a tempót, és túlzott erőfeszítés nélkül akár az osztály élvonalába kerülhetnek. Sok pluszt adhatnak a gyerekeknek a különböző iskolai szakkörök, klubbok, délutáni sportolási lehetőségek, táborok, cserediák programok.

Hová mennek a barátai?

A gyerekek gyakran azért vagy legalábbis részben azért akarnak egy bizonyos középiskolába menni, mert tudják, hogy a barátaik is oda jelentkeznek. Nem lebecsülendő szempont ez, hiszen főleg az első időszakban nagy könnyebbség lehet, főleg a nehezebben barátkozó gyerekeknek, ha a régi barátjukkal, barátaikkal együtt kezdik a középiskolát.

Személyes tapasztalatok

Bármilyen sok információt, adatot gyűjtünk be a számításba jöhető középiskolákról, a személyes tapasztalatot nehezen pótolja bármi is. Ha a gyerek jár felvételi előkészítőre valamelyik középiskolába, esetleg részt vesz a középiskola által általános iskolások részére szervezett tanulmányi versenyeken, értékes tapasztalatokat szerezhet az iskola életéről, az oda járó diákokról, néhány tanárról, a hely hangulatáról. Az iskolák jelentős része szervez nyílt napokat, amikor a gyerekekkel együtt mi szülők is körülnézhetünk kicsit az iskolában és beülhetünk néhány tanítási órára, a szünetekben beszélgethetünk az ott tanuló gyerekekkel.

Mennyit kell utaznia a középiskolába?

Nem könnyű eldönteni, hogy az egyéb szempontok alapján megfelelően ítélt középiskola kedvéért mennyi utazást vállaljon a gyerek. Jól át kell gondolni ezt a kérdést, hiszen a döntés hosszú évekre meg fogja határozni a gyerek mindennapjait. Családonként, gyerekenként más és más lesz a válasz, függhet a lakóhelytől, a közlekedési lehetőségektől, a család életmódjától, a gyerek iskolán kívüli programjaitól.

/forrás: Iránytű 2015. november/

kszc_tagint