BÜFÉ üzemeltetési pályázat

Felhívás

Intézményük a Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium 5400 Mezőtúr, Földvári út 8. szám alatti épületében 2020/21. tanévben büféüzemeltetésre pályázatot hirdet.

A bérleti szerződés határozott időre előre láthatólag a 2020. szeptember 01-től- 2021. június 15. napjáig tart, a kezdés időpontja változhat.

A bérleti díj minimum összege 35.000Ft, melyet a bérlő minden hónap 8. napjáig a kiállított számla ellenében havi rendszerességgel köteles fizetni.

Az elvárt nyitvatartási idő hétfőtől péntekig 6:30-14:00-ig.

A Karcagi Szakképzési Centrum szerződést csak átlátható szervezettel, vállalkozással köt.

A Bérbeadó vállalja, hogy a bérelt ingatlan a bérlet egész időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, illetőleg harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban akadályozná.

Bérbeadó biztosítja a helyiség használatához szükséges eszközöket, a fűtést, víz valamint a világítást, használatát, az egyéb berendezési tárgyakat, mely a büfé üzemeltetéséhez szükséges a bérlőnek kell biztosítania.

Bérlő gondoskodik a használatba vett helyiség tartozékainak állagának megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatáról, a rend fenntartásáról, a tűzvédelmi előírások betartásáról, az esetlegesen okozott károk megtérítéséről.

Bérlő a bérleményt és az épület általa is használt közös helyiségeit, területeit kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.

Bérlő a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet köteles – a jogszabályi előírások szerint a hatóságoknak bejelenteni, illetve – jogszabályi előírás esetén – ahhoz a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni. Felelős minden olyan kárért, amely ezen szabályok be nem tartásából ered.

Pályázat beadási határideje: 2020.08.28.

Pályázatot a mezoturiszakkepzo.mstimea@gmail.com email címre kérjük benyújtani a megadott határidőig.

A büféhelyiség megtekinthető előre egyeztett időpontban a 0656/350-422-es telefonszámon. További információ kérhető, Korom Endre igazgató úrtól valamint Molnárné Sipos Tímea gazdasági ügyintézőtől.

A határidő letelte után a benyújtott pályázatok értékelésre kerülnek, a pályázatokat az értékelés lefolytatását követően email-ben értesítjük.

Értékelésnél a következő szempontok kerülnek együttes megvizsgálásra:

  • az árulni kívánt termékek köre (termékskála, egészség, ár-érték arány)
  • az ajánlott bérleti díj

 

Mezőtúr, 2020.08.18.

 

Korom Endre
igazgató

pályázati kiírás