Éves munkaterv

Munkaterv

 Tanévi feladatok 2019/20. tanév

K a r c a g i S Z C Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma 5400 MEZŐTÚR, FÖLDVÁRI ÚT 8.

esemény időpont felelős
Tanévkezdő munkaértekezlet 2019. 08. 21. 9.00 Korom Endre,

Király Imre

Tanulószerződéses tanulók nyári

gyakorlatának igazolása

08. 30. Láda Sándor
Javítóvizsga 08. 22. 8.00- Korom Endre
Pótbeírás 08. 29. 8.00-12.00 Király Imre
Tanévnyitó értekezlet 08. 30. 08.00 Korom Endre
Jelentkezés októberi javító szakmai vizsgákra 08. 31-ig Király Imre
A GINOP-6.2.3-17-2017-00041

azonosítószámú projekthez kapcsolódó Cselekvési terv dokumentumában a

2019/2020-es tanévhez kapcsolódó, kötelezően megvalósítandó feladatok, tevékenységek

elvégzése.Közreműködők: az intézmény alkalmazotti közössége

2019/2020-es tanév vége igazgató,

igazgatóhelyettes, nevelőtestület

Tanévnyitó a tagintézményben szeptember 02. 8.00 Szilágyiné Szabó

Judit

első tanítási nap szeptember 2. hétfő 9.00 Osztályfőnökök,

Király Imre

Átvezető hét kilencedik évfolyam 09. 03-06. Osztályfőnökök,

Király Imre

fogadóóra 09. 11.

(továbbiak minden hónap 2. szerdáján) 15.30-16.30

Király Imre
Szülői értekezlet 09. 18. Kovács Péter,

osztályfőnökök

Tankönyvek kiosztása 09. 02-05. Kalmárné Erdős Mariann,

osztályfőnökök

Bemeneti mérés 09-10. hó Király Imre Kovács Péter, Szilágyiné Szabó

Judit

Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatok megszervezése szept. 15-ig. Fadgyas-Székely Orsolya, Suki

Erzsébet

Beírási naplók elkészítése szept. 10-ig,

 

Ellenőrzés: szept. 21-ig

Tornyosi Jánosné

Király Imre osztályfőnökök

Szabóky      és      HÍD     ösztöndíj      ösztöndíj elszámolás-igénylés 09. 09-15. Király Imre,

Madarász Lajosné

Nyomtatvány megrendelés szept. 20-ig  
Statisztikához adatszolgáltatás szept. 25-ig. Osztályfőnökök,

koll. csop. vez.

Pályakövetési    adatok    felmérése    végzettek

részéről

09. 30. Király Imre
Visszajelzés az ált. iskoláknak a 9., 10 évfolyamosok eredményeiről szept. 30-ig Király Imre,

Tornyosi Jánosné

Tanmenetek        elkészítése,        leadása        az

igazgatóságon

09. 25. Király Imre
Statisztikai összesítés okt. 1. Korom Endre
Javító szakmai vizsgák írásbeli október 10. Király Imre
Aradi Vértanúk (nemzeti gyásznap) 10. 06. tabló: Király

Imre, Pók Imre

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében

– a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák

tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó

felvételi tájékoztatójukat.

10. 20. Korom Endre
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a

felvételi tájékoztatójukat.

10. 20. Király Imre
pályaválasztási napok Szolnok, Karcag, stb. október-november Király Imre
Szintvizsga szervezés 10. 15-től Király Imre
Október 23. forradalom megemlékezés 10. 22. Szilágyiné Szabó

Judit

Nemzeti ünnep 10. 23. szerda  
ŐSZI SZÜNET október 28-31. Korom Endre
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).  
szakmai minta vizsga november Király Imre
Nyíltnap (Tanításmentes munkanap 1) 11. 15. Korom Endre-

Király Imre

A nevelőtestület, az iskolaszék, a szülői szervezetet és a diákönkormányzat

tájékoztatása a tankönyvellátásról

11. 29. Korom Endre
Az országos méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére megküldik, a Hivatal által meghatározott

módon.

11. 22-ig Láda Sándor,

Tornyosi Jánosné

Vizsgabejelentés (gépiforgácsoló,

villanyszerelő, szakács)

12. 01. Király Imre
Munkanap áthelyezés 12. 24. Tanítás

nélküli munkanap 2

12. 07. Korom Endre
Jelentkezés OSZKTV-re (Suliszerviz) 12. Király Imre,

Kovács Péter,

    Szilágyiné Szabó

Judit

1. félévi hiányzások miatti osztályozó vizsgára

bocsátó értekezlet

dec. 13.(péntek) Király Imre,

Osztályfőnökök

Munkanap áthelyezés 12. 27. Tanítás

nélküli munkanap 3

12. 14. Korom Endre
A nevelőtestület meghatározza a

tankönyvtámogatás módját, és erről írásban értesíti a szülőt, illetve a nagykorú

cselekvőképes tanulót.

december 15-ig osztályfőnökök, Tornyosi Jánosné
Jelentkezés SZKTV-re kamara 12. hó Király Imre
Karácsonyi iskolai ünnepség December 20-án DÖK támogató

tanár, Szilágyiné Szabó Judit

TÉLI SZÜNET december 23-től 2020. január 3-ig tart.  
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). Korom Endre
Utolsó tanítási nap keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő

tanulók esetében (gépi forgácsoló, villanyszerelő, szakács)

2020. január 6.  
osztályozó értekezlet. 01. 06.  
SZKTV elődöntő 01. első hetei Király Imre
NETFIT mérés megszervezése 01. 08-04. 24. Répási Józsefné,

Király Imre

I. félévi hiányzások miatti osztályozó vizsgák jan. 15-17. Király Imre
első félév szorgalmi idő vége, osztályozó

 értekezlet

január 24. Korom Endre
tanulókat értesítik az első félévben elért

tanulmányi eredményekről

január 31-ig osztályfőnökök
félévzáró értekezlet 02. 03. Király Imre
szülői értekezletek 02. 05. Király Imre,

Osztályfőnökök

Keresztféléves szakmai vizsga

Írásbeli vizsga rész

02.

02. 03-07.

Király Imre
Szintvizsgák szervezése- kamarával egyeztetve 02. Király Imre, Láda

Sándor

Szalagavató ünnepség, Tanítás nélküli

munkanap 4

02. 14. Korom Endre,

10. osztályfőnök

elkészíti a tankönyvrendelését február 15-éig Korom Endre, Kalmárné Erdős

Mariann

Jelentkezés szakmai záróvizsgára (nappali és

felnőtt oktatás) és érettségi vizsgára

02. 15. Király Imre,

Tornyosi Jánosné

Kommunista diktatúra áldozatainak

emléknapja

02. 25. Király Imre, Osztályfőnökök
Érettségi szoftver feltöltése 03. 01-ig Király Imre
Szintvizsgák 03-04. hó Király Imre, Láda

Sándor

ünnepi megemlékezés (március 15.) 03. 13. péntek Király Imre, Osztályfőnökök, Szilágyiné Szabó

Judit

A középfokú iskola eddig az időpontig

nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket

március 16. Korom Endre Király Imre
Diáknap (Tanítás nélküli munkanap 5) 04. 03 DÖK támogató tanár, Korom

Endre, Gonda Ákos

Szakmák éjszakája 04. 03. Király Imre
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes

felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak

04. 08. Korom Endre

Király Imre

tavaszi szünet április 09-14-ig tart Korom Endre
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a

szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

 
Hiányzások miatti osztályozó vizsgára bocsátó

értekezlet a 11. évfolyamon.

04. 12. Király Imre,

Osztályfőnökök

szakmai záróvizsgák megbízásainak

elkészítése

04. 14. Korom Endre
Holokauszt áldozatainak emléknapja 04. 16. Király Imre,

Osztályfőnökök

Fenntarthatósági Témahét április 20-24.  
II. félévi hiányzások miatti osztályozó vizsgák a

11. évfolyamon

április 23-24. Király Imre Osztályfőnök,

szaktanárok

felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a

jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

04. 23-30. Korom Endre Király Imre
utolsó tanítási nap szakközépiskolákban a

végzős évfolyamnak, felnőtt oktatás is

04. 30. csütörtök  
munkaszüneti nap (péntek) 05. 01.  
Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok,

írásbeli érettségi vizsgák

   
magyar nyelv és irodalom 2020. május 4., 8.00

matematika  2020. május 5., 8.00

történelem  2020. május 6., 8.00

angol nyelv  2020. május 7., 8.00

német nyelv 2020. május 8., 8.00

informatika 2020. május 15. 8.00

szakmai vizsgák írásbeli május 11-13. és 15. és

20.

Korom Endre

Király Imre

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység május-június Király Imre

Láda Sándor

Országos kompetenciamérés 10. évf. május 27. Láda Sándor
A mérés eredményeit az érintett nevelési-

oktatási intézmények feltöltik a NETFIT® rendszerbe.

05. 29-ig Király Imre és Répási Józsefné
Hiányzások miatti osztályozó vizsgára bocsájtó

értekezlet a 9-10. évfolyamon.

05. 29. Király Imre
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való

felkészítést folytató szakképző iskolákban

2020. május 29.  
munkaszüneti nap Pünkösd 06. 01.  
II. félévi hiányzások miatti osztályozó vizsgák a 9-

10. évfolyamon

jún. 2-3. Király Imre Osztályfőnök,

szaktanárok

Nemzeti Összetartozás Napja 06. 04.  
közzé tenni tankönyvek, kötelező olvasmányok

jegyzékét, amik a könyvtárból kölcsönözhetők

06. 10-ig Bíró Gáborné

Tornyosi Jánosné

Szakképzési Hídprogram keretében

megszerezhető részszakképesítések írásbeli

vizsgatevékenységeinek időpontja

június 12.  
 utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet

 tanítás mentes munkanap 6

június 15. Király Imre
szóbeli érettségi vizsgák június 16–26.  
Szakképzési Hídprogram további

vizsgatevékenységeket

június 26-ig  
nyári gyakorlat a helyi tanterv-szakmai

program alapján

06-07. Láda Sándor
Szakmunkásavató ünnepély 06.20. Láda Sándor,

Király Imre,

A tanköteles tanulók beíratása a kötelező

felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben).

06. 22. 8-13 Korom Endre
Tanévzáró ünnepély 06. 23. 15.30 9. osztályfőnök
Szóbeli érettségi 06. 24. Király Imre
Tanévzáró értekezlet (15-től számított 15  napon belül) 06. 29. Korom Endre

Mezőtúr, 2019. augusztus 30.

Korom Endre igazgató