Iskolatörténet

Iskolatörténet

 • kszc_mezotur_szakiskola_regi1872-től folyik ipari tanoncképzés városunkban, ebben az évben alapította az Ipartársulat az Iparostanonc Iskolát.
 • Az 1950-es évek elejétől iskolánk a 605-ös számú Szakmunkásképző Intézet tagintézménye, melynek székhelye Szolnokon volt. Az oktatás akkor a délutáni órákban, általános iskolai tantermekben történt.
 • szeptember elsejével kapott a szakmunkásképzés újonnan épült, tanügyi épületet.
 • január elsejétől önálló igazgatású az iskola. 626. sz. Ipari Szakképző Intézet néven.
 • Az eltelt 42 év alatt tovább fejlődött, bővült az intézmény.
  • Sportudvar létesült,
  • Könyvtár több mint 6000 könyvtári egységgel,
  • Rendelkezünk számítógép szaktanteremmel,
  • Folyamatos a természettudományi szertár állomány bővítése,
 • 1992-től több szakma gyakorlati oktatásának a feltételei teremtődtek meg az iskolai tanműhelyek létrehozásával.
 • 1998-ban a tanügyi épület átalakításával, bővítésével, kollégiumi résszel gyarapodott az iskola.
 • Iskolánk 2006-ban sikeresen pályázott az SZFP. II. programba, melynek, 2009. december 31- ig volt a részese. A programban való részvétel során iskolánk eszközállománya és kollégáink szakmai és pedagógiai ismeretei gyarapodtak.
 • Szakiskolások 2 éves intenzív szakközépiskolája (profiltisztítás miatt megszűnt)
 • Felzárkóztató oktatás, később HÍD program
 • Az iskola 2008. 06. 30-ig működött önálló intézményként.
 • Mezőtúr város képviselő-testülete a 130/2008. (VI. 11.) sz. határozatával az iskolát összevonta a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola Szakiskola és Kollégiummal. Az iskolát tagintézményként kapcsolták a gimnáziumhoz, Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 626. Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye elnevezéssel
 • július 01-től a Karcagi Szakképzési Centrum tagintézményeként működünk.
 • Új nevünk: Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri Szakiskolája és Kollégiuma.
 • Felnőtt oktatás több szakmában.