Szakképzési hídprogram

szakkepzesi_hidprogram

Tájékoztató a Szakképzési Hídprogramról

Intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 14. §-a alapján a Köznevelési Hídprogramok keretében segítséget kíván nyújtani a tanulóknak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését támogató pedagógiai tevékenységgel.

Intézményünk a Szakképzési Hídprogramot indítja, mely szakképesítés megszerzésére irányul.


Szakképzési Hídprogram

(1) A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul. A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható felnőtt oktatásban. A Szakképzési Hídprogram elvégzése után lehetőség van a teljes szakképesítés, vagy más szakképesítés megszerzésére is.

(2) Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.

(3) A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.

(4) A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.

(5) A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.

(6) A Szakképzési Hídprogram kerettantervét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének kikérésével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

 

Rész szakképesítés: Egy szakképesítés meghatározott moduljaiból épül fel, bizonyos munkakörök ellátására képesít.

 

A 2016/2017. tanévben tervezett szakképzési hídprogramok:

Belső kód Részszakképesítés azonosító száma Részszakképesítés megnevezése Képzési idő
691 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő 2 év
692 31 582 02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő 2 év
693 21 811 01 Konyhai kisegítő 2 év
694 21 542 02 Textiltermék-összeállító 2 év

 

A Bevontelektródás kézi ívhegesztő, Építményzsaluzat és fémállvány szerelő rész szakképesítést fiúknak, a Textiltermék-összeállító, Konyhai kisegítő rész szakképesítést lányoknak ajánljuk.

Bevontelektródás kézi ívhegesztő: Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi villamos ív, illetve fémolvasztásos vágásra vagy egybeolvasztásra szolgáló más hőforrások segítségével.

Építményzsaluzat és fémállvány szerelő: Építményzsaluzat és fémállvány szerelő feladata, a helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása és a homlokzati fémállványok szerelése

Konyhai kisegítő: Alapvető feladata a szakács munkájának segítése, kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei. Előkészíti a tevékenységéhez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a tisztántartásukról. Fenntartja a konyha rendjét, takarít, mosogat, az ételek jellegének megfelelően előkészíti a nyers- és félkész anyagokat. Alkalmazza a konyhatechnológiai műveleteket.

Textiltermék-összeállító: A textiltermék-összeállító feladata műszaki dokumentáció alapján, kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek elvégzése.

Elnézésüket kérjük a szoros határidő miatt, de a jogszabály módosítások most történtek meg!

Mezőtúr, 2016. 06. 10.

Tisztelettel

Király Imre
igazgató helyettes